(044) 537-1589

 ГОЛОВНА  БУДІВНИЦТВО  БУДЛIЦЕНЗIЯ  ОХОРОНА ПРАЦІ  САНЕПІДНАГЛЯД  ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА  ПЕРСОНАЛЬНИЙ  ПОШУК
 

 

Впровадження електронної нормативної бази серед суб'єктів підприємництва, підприємств, установ і організацій рекомендоване листом Держпромгірнагляду № 03/3638 від 12.07.2006

 

 

«База даних нормативної, законодавчої і довідкової документації у сфері охорони праці» є зареєстрованим об'єктом авторського права.

 

 

Розділ «Охорона праці»

Витяг з листа Держпромгіртехнагляду № 03/3638 від 12.07.2006р щодо нормативної бази «НОРМАТИВ™ PRO»:

 

« ...Електронна база даних призначена для забезпечення інформаційної підтримки діяльності посадових осіб підприємств та організацій різних форм власності щодо питань забезпечення безпеки праці. До бази даних включено систематизовані та актуалізовані нормативно-правові, нормативні та інформаційні матеріали з питань безпеки виробництві та гігієни праці.

 

Пропоную, для сприяння поліпшенню стану охорони праці на виробництві, організувати широке інформування та популяризацію вказаної бази даних серед суб'єктів підприємництва, доведення інформації до підприємств, установ, організацій щодо доцільності забезпечення їх нормативними документами з охорони праці… »

 

 

Нормативна база розділу «Охорона праці» бібліотеки «Норматив pro» є найбільш повним в Україні зібранням нормативних документів, що мають відношення до питань охорони та гігієни праці.

 

У переліку документів - закони,нормативні та нормативно-правові акти з питань охорони праці (НПАОП, НАОП), стандарти з охорони праці, включаючи діючі радянські ГОСТ і ОСТ, офіційні роз’яснення, листи, накази та багато інших нормативних документів. Нормативна база містить великій вибір типових інструкцій з охорони праці та найповнішу підбірку форм документів (форми актів, протоколів, журналів тощо), які необхідні для організації та фцункційонування служби охорони праці на підприємстві.

 

Нормативна база структурована орігінальними авторськими класифікаторами з урахуванням вимог «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці» та ДК 009:2005 (ДК 009-96).

 

Кожний документ з бази «Норматив pro» крім тексту, містить розширену інформацію. Публікуються всі відомости про документ, включаючи реквізіти прийняття, затвердження, історію, коментарі, зміни, відміни, перехресні посилання на документи та з них, інформація про наявність в офіційних переліках та реєстрах, посилання на документи які заміняє тощо. Всі появи нових нормативних документів, зміни статусу існуючого документа (відміни, зміни) або зміни інформації про нього постійно відслідковуються та відображаються в нормативній базі.

 

 

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Copyright © 2006-2017 НВО "Норматив". All rights reserved.