(044) 361-3691

 ГОЛОВНА
 

НПАОП 0.00-1.30-01

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

Документ НПАОП 0.00-1.30-01 відмінений: Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.04.2014 р. № 211. Чинний НПАОП 0.00-1.71-13

 

Затверджено: наказ Мінпраці України від 05.06.2001 р. № 252

Документ НПАОП 0.00-1.30-01 замінює документи: НАОП 1.1.10-1.04-85 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

 

 

«НПАОП 0.00-1.30-01» внесений до Реєстру НПАОП на 2006 рік.

 

«НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями» внесений до офіційного Реєстру НПАОП на 2008 рік (Держпромгірнагляд).

 

 

 

В «НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями» є посилання на документи:

 • ДСТУ Б А.1.1-19-94 ССНБ. Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни і визначення
 • ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия
 • СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве
 • СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение
 • СНиП 2.03.13-88 Полы
 • СНиП III-18-75 Металлические конструкции
 • ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ .Технические условия
 • ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия
 • НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
 • ГОСТ 14651-78 Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия
 • ГОСТ 13861-89 (ИСО 2503-83) Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия
 • ГОСТ 12.4.040-78* ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения
 • СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение
 • НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
 • НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
 • ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
 • ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
 • МЭК 60364-5-51-97 Общие требования
 • МЭК 364-5-52-93 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки
 • ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности
 • ГОСТ 12.4.035-78 ССБТ. Щитки защитные лицевые для электросварщиков Технические условия
 • ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
 • ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности
 • ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия
 • ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия
 • ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации
 • ГОСТ 12.3.026-81* ССБТ. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности
 • ГОСТ 12.2.007.8-75* ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности
 • ГОСТ 12.2.008-75* ССБТ. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности
 • ГОСТ 12.2.009-80* ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности
 • ГОСТ 12.2.017-93 ССБТ. Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности
 • ГОСТ 12.2.026.0-93 ССБТ. Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции
 • ГОСТ 12.2.029-88 ССБТ. Приспособления станочные. Общие требования безопасности
 • ГОСТ 12.2.062-81* ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные
 • ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
 • НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
 • НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины
 • ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій
 • НПАОП 0.00-1.43-85 Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов
 • НПАОП 28.52-1.15-60 Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах
 • Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии для окрасочных цехов

 

Наступні документи мають посилання на документ «НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»:

 • Відповідно до п. 8.4.4 ДНАОП 1.1.10-1.04-01 (Правила безпечної роботи з інструментом і пристроями) кожний бачок для гасу для гасорізальних робіт повинен випробовуватися гідравлічним тиском 1 МПа під час введення в експлуатацію та періодично — нерідше 1 разу на 12 місяців. Чи має право підприємство (за наявності випробувального стенда, відповідної інструкції) самостійно проводити гідравлічні випробування бачків для гасу?

Цей документ «НПАОП 0.00-1.30-01» є в складі наступних розділах нормативно-правової біблиотеки «НОРМАТИВ™ PRO»:

 

 

 
Copyright © 2006-2017 НВО "Норматив". All rights reserved.