(044) 537-1589

 ГОЛОВНА
 

ДСТУ 1.3-93

Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов

Документ ДСТУ 1.3-93 відмінений: Крім розділу 10 заміна на ДСТУ 1.3:2004

Організація-розробник «ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов »: ДНді Система

 

Зміна №1 - ІПС №2, 2000р. Зміна №2 - ІПС № 12, 2000р. Зміна №3 - ІПС №5, 2003р.. Замінений з 1.10.04 ДСТУ 1.6:2004 в ч. реєстрації.

 

 

 

 

В «ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов» є посилання на документи:

 • МЭК 60364-5-51-97 Общие требования
 • ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов
 • ДСТУ 1.6:2004 Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів
 • ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. Межгосударственный стандарт
 • ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки
 • ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документы для съемки. Общие требования и нормы
 • ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. Межгосударственный стандарт
 • ГОСТ 2.301-68* ЕСКД. Форматы. Межгосударственный стандарт
 • ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения. Межгосударственный стандарт
 • ГОСТ 2.503-90 (СТ СЭВ 1631-79, СТ СЭВ 4405-83) ЕСКД. Правила внесения изменений
 • ДСТУ 3250-95 Порядок розроблення плану державної стандартизації

 

Наступні документи мають посилання на документ «ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов»:

 • ДНАОП 0.00-5.08-96 Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт.

Цей документ «ДСТУ 1.3-93» є в складі наступних розділах нормативно-правової біблиотеки «НОРМАТИВ™ PRO»:

 

 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Copyright © 2006-2017 НВО "Норматив". All rights reserved.