(044) 537-1589

 ГОЛОВНА
 

ДСТУ 1.5:2003

Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

Організація-розробник «ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів »: УкрНДІССІ

 

Затверджено: Держспоживстандарт України, наказ від 26.02.2009p №87. Поправка (публікація: ІПС №8, 2004р. с.87), Поправка (публікація: ІПС №2, 2006р.). Поправка (публікація: ІПС №12, 2007р. с.103). З 01.04.2016 р. заміняється на ДСТУ 1.5:2015: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 р. N 217. Перенесений термін скасування з 01.04.2016 р. на 01.07.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 31.03.2016 р. N 95. Перенесений термін скасування з 01.07.2016 р. на 01.09.2016 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 20.05.2016 р. N 138. Перенесений термін скасування з 01.09.2016 р. на 01.02.2017 р.: наказ ДП "УкрНДНЦ" від 29.08.2016 р. N 254

Документ ДСТУ 1.5:2003 замінює документи: ДСТУ 1.5-93

 

 

«ДСТУ 1.5:2003» внесений до переліку дійсних нормативів на 2006 рік.

 

«ДСТУ 1.5:2003» внесений до переліку дійсних нормативів на 2007 рік.

 

«ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів» внесений до офіційного переліку діючих документів станом на 1 січня 2008 року (Мінрегіонбуд).

 

Інформації щодо відміни документа ДСТУ 1.5:2003 немає

 

 

В «ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів» є посилання на документи:

 • ГОСТ 1.5-93 Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов
 • ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення
 • ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять
 • ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів
 • ДБН А.1.1-1-93 ССНБ. Основні положення
 • ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць.Основні положення, назви та позначення
 • ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин. Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення
 • ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення
 • МЭК 60364-5-51-97 Общие требования
 • ДК 004-2003 Український класифікатор нормативних документів
 • ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. Межгосударственный стандарт
 • ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документы для съемки. Общие требования и нормы
 • ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни і визначення понять
 • ДСП 6.074.120-01 Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України
 • ДСТУ 3250-95 Порядок розроблення плану державної стандартизації
 • ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила

Цей документ «ДСТУ 1.5:2003» є в складі наступних розділах нормативно-правової біблиотеки «НОРМАТИВ™ PRO»:

 

 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Copyright © 2006-2017 НВО "Норматив". All rights reserved.