(044) 361-3691

 ГОЛОВНА
 

ДБН В.1.1-7-2002

Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

Організація-розробник «ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва »: УкрНДІПБ

 

Затверджено: Держбуд України, наказ від 23.01.2007р. №18. Зміна №1. З набранням чинності ДБН В.1.1-7:2016 визнається таким, що втратив чинність, ДБН В.1.1-7-2002. ДБН В.1.1-7:2016 набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»

Документ ДБН В.1.1-7-2002 замінює документи: СНиП 2.01.02-85*

 

 

«ДБН В.1.1-7-2002» внесений до переліку дійсних нормативів на 2006 рік.

 

«ДБН В.1.1-7-2002» внесений до переліку дійсних нормативів на 2007 рік.

 

«ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва» внесений до офіційного переліку діючих документів станом на 1 січня 2008 року (Мінрегіонбуд).

 

Інформації щодо відміни документа ДБН В.1.1-7-2002 немає

 

 

В «ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва» є посилання на документи:

 • СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения
 • ДБН В.2.5-13-98 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Пожарная автоматика зданий и сооружений
 • СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий
 • ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільских поселень
 • ДБН Б.2.4-3-95 Планування і забудова сільских поселень. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств
 • ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість
 • ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги
 • СТ СЭВ 446-77 Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчётной пожарной нагрузки
 • СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение
 • РД 34.21.122-87/Минэнерго СССР Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
 • ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення
 • СНиП 2.11.06-91 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования
 • ВБН В.2.2-58.1-94/ Держкомнафтогаз України Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа
 • ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд
 • ДБН В.2.5-23-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення
 • СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий
 • СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
 • СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование
 • ВСН 60-89/ Госкомархитектуры Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования
 • ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия
 • ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Методи випробувань на горючість
 • ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум'я
 • НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
 • НАПБ Б.02.014-98 Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на якіне встановлено норми і правила, та обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів
 • НАПБ Б.06.004-97 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації
 • ОНТП 24-86/МВД СССР Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
 • ТУ 108-1020-81 Двери
 • Щодо прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт
 • ДБН В.1.1-7-2002 Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства
 • Наказ N 406 від 09.08.2012 р. Про затвердження Акта приймання-передачі квартир, придбаних для забезпечення житлом інвалідів війни
 • ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
 • ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
 • МЭК 60364-5-51-97 Общие требования
 • ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств. Межгосударственный стандарт
 • ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
 • ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
 • ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности
 • ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования
 • НАПБ Б.01.007-2004 Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах
 • НАПБ Б.02.014-2004 Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів
 • СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы
 • НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
 • ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення
 • ДСТУ 2273-93 ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення

Цей документ «ДБН В.1.1-7-2002» є в складі наступних розділах нормативно-правової біблиотеки «НОРМАТИВ™ PRO»:

 

 

 
Copyright © 2006-2017 НВО "Норматив". All rights reserved.